Energieffektivisering och solavskärmningar

Nästan 40% av EU’s energikonsumtion kommer från byggnader, men potentialen för besparing är stor.

Det finns rapporter som visar att en bra solskyddsanläggning kan minska hela energibehovet i en ordinär kontorsbyggnad med upp mot 20%.

Fler installerade solskydd hade kunnat bidra till besparingar både på vintern och sommaren.

För att förstå solskyddens bidrag till energibesparingar behöver man titta på en byggnads energibalans, d.v.s. inte bara hur mycket energi som förbrukas, utan även hur mycket som går till spillo och hur mycket som tillförs.

 • MINDRE aktiv kyla
  • Solskydden bidrar till mindre energiförbrukning i form av minskat behov av aktiv kyla. Här finns en stor besparingspotential när det gäller kontor, offentlig verksamhet och kommersiella fastigheter, och i takt med att försäljningen av luftkonditionering till människors hem ökar, har det även inverkan på privatpersoners energiförbrukning.
  • Det finns rapporter som visar att ökningen av användandet av komfortkyla globalt, är nära nog utom kontroll. Och när vårt klimat blir varmare, gäller det att göra rätt även här i Sverige; Man måste börja med de passiva åtgärderna – solskydden.
 • MINDRE värmeförlust
  • Solskydd kan sänka energiförbrukningen på vintern, genom att de fungerar som en extra isolering på fönster och andra glaspartier. Ett invändigt solskydd som fälls ner på natten eller då en lokal är tom, kan i vissa fall halvera u-värdet på systemet. Ju enklare fönsterkonstruktion, desto större skillnad. Men även moderna isolerglas kan förbättras rejält.
 • MINDRE artificiell belysning
  • Dagsljus behövs för både hälsa och trivsel. Och ljuset som kommer in via fönstren gör att vi får ett minskat behov av artificiell belysning. Med dagens led-teknik är kanske energibesparingen mindre än vad den var förr, men fördelarna i form av bl.a. färgåtergivning och välbefinnande är fortfarande stora.

 

 • MER värmevinst
  • Tillförseln av solens värme via fönster i en fastighet är för oss i norden en stor och gratis energivinst. Och ett flexibelt solskydd hjälper till att optimera balansen och spara energi. Det handlar om att i möjligaste mån, ha en dynamisk lösning som släpper in maximalt med ljus och värme och endast skärmar av när det verkligen behövs.
 • MER optimering
  • När det gäller energioptimering av byggnader är det många parametrar att hålla reda på. Solavskärmning är numera oftast en del av ekvationen, men det gäller att vara noggrann med sina prioriteringar och med hur man räknar på energiåtgången.Vill man vara säker på att man räknar rätt, med hänsyn till både glas och solskydd bör man använda sig av en energisimulering

Ladda ner SSF ESBO!

SSF ESBO

Solskyddsförbundet har tillsammans med EQUA tagit fram SSF ESBO, ett beräkningsprogram för solskydd. SSF ESBO visar tydligt på solskyddets avgörande energisparande funktioner. Ett ovärderligt verktyg för alla som bygger energismart.

SSF ESBO är kopplat till IDA ICE som är det marknadsledande verktyget för klimat- och energisimulering.

SSF ESBO är utvecklat för att fungera genom hela processen – från projektering till färdig byggnad. Alla tänkbara viktiga parametrar kan matas in – glasdata, solskydd, rumsdata, klimat och miljöförhållanden samt självklart önskemål från kund. Resultaten innehåller information om energi och temperaturer, detaljer kring fönstrets värmebalans och dagsljus.

ESBO finns i två versioner – en enklare version som är gratis eller fullversionen. Fullversionen har fler funktioner och ger dig möjligheter till jämförande beräkningar. Båda versionerna är mycket användarvänliga