Solavskärmning på byggnadSolavskärmning på byggnad

Solavskärmning för ett mer hållbart och tryggt samhälle

När det blir för varmt i våra hem, på våra arbetsplatser, gator och torg blir vi sårbara som individer och samhälle. Vi förbrukar mer energi än vi behöver för att både kyla ned och värma upp inomhusmiljöer. Dessutom är värmeböljor ett allt vanligare hot mot såväl folkhälsa som samhällets motståndskraft. Därför behövs styrmedel som hjälper myndigheter, företag och hushåll att bättre planera för och balansera solens effekter.

smarta solskydd på fastighetsmarta solskydd på fastighet

Ökande behov av solavskärmning

Klimatförändringarna leder till fler och mer frekventa värmeböljor. Det påverkar både utom- och inomhusmiljöer och därmed alla människors välbefinnande och produktivitet. I förlängningen påverkar det även samhällets förmåga att fungera bra.

Tiotusentals människor avlider i Europa i varje värmebölja. För samhällets sköraste invånare kan effektiv solavskärmning alltså bli en fråga om överlevnad. Sverige drabbades inte sommaren 2023, trots farhågor om en rekordvarm sommar, men klimatförändringarna gör läget oberäkneligt. Globalt var juli 2023 den varmaste månaden som någonsin uppmätts.

Samhället behöver effektivare solavskärmning för att bli mer miljömässigt och socialt hållbart. Solavskärmning måste beaktas som folkhälso-, energieffektiviserings och säkerhetsaspekt av beslutsfattare på alla nivåer.

Barnsäkra solskyddBarnsäkra solskydd

I vårt whitepaper kan du läsa vidare.

Hur värme hotar samhället; Vi blir mer blir mer sårbara när hälso- och sjukvård belastas mer än nödvändigt, invånarnas livsvillkor är ojämlikt fördelade, energiförbrukningen ökar och produktiviteten minskar. Hantering av solens effekter är därför en fråga om samhällets resililens.

Så skapar vi mer och bättre solavskärmning; Genom rätt åtgärder kan energibehovet för nedkylning och uppvärmning i både nya och gamla fastigheter minskas drastiskt. Men för att samhället ska bli mer socialt hållbart, energieffektivt och motståndskraftigt mot kriser måste lagstiftning och offentlig förvaltning förändras.

  • Solavskärmning för energieffektivisering; Att minska energibehovet, innan ny energi tillförs, måste vara en grundbult i omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Att avskärmning före avkylning tillämpas både vid byggnation, upphandling och drift av verksamheter borde vara en självklarhet.
  • Solavskärmning för bättre folkhälsa; För att främja jämlika livsvillkor måste solavskärmning beaktas vid både nyproduktion, renovering och i driften av offentliga verksamheter.
  • Solavskärmning för bättre samhällsskydd;  Övertemperaturer påverkar arbetsmarknad och viktiga samhällsfunktioner, men mer kunskap och samordning behövs.