Hållbarhet i Solskyddsbranschen

Hållbarhet för oss  handlar om energihushållning, hälsa, kvalitet och miljöhänsyn.

Energihushållning – miljö och ekonomi

Att investera i solskydd är i sig en klimatsmart handling, eftersom man därmed bidrar positivt till en byggnads energihushållning.

För att förstå solskyddens bidrag till energibesparingar behöver man titta på en byggnads energibalans, d.v.s. inte bara hur mycket energi som förbrukas, utan även hur mycket som går till spillo och hur mycket som tillförs.

Solskydden bidrar till mindre energiförbrukning i form av minskat behov av aktiv kyla, vilket ger en stor potential för besparing för lokaler och offentlig verksamhet.

Solskydd kan också sänka energiförbrukningen på vintern, genom att de fungerar som en extra isolering på fönster och andra glaspartier. Ett invändigt solskydd som fälls ner på natten eller då en lokal är tom, reducerar värmeförlusten rejält.

Tillförseln av värme och ljus via fönster är i praktiken en gratis energivinst, som   ett flexibelt solskydd kan hjälpa till att optimera och spara energi. Här handlar det om att i möjligaste mån, ha en lösning som släpper in maximalt med ljus och värme och endast skärmar av när det verkligen behövs. Vinsten är dels en maximalt utnyttjad solvärme, dels ett minskat behov av artificiell belysning.

Hälsa – värmekomfort och dagsljus

Vi vet sedan länge att det finns klara samband mellan invändiga temperaturer och människors prestationsförmåga. Det är också väl känt att hälsa och välbefinnande påverkas efter några dagar med intensiv värme.

Speciellt påverkas barn, sjuka och äldre som har mindre motståndskraft och sämre möjligheter att skydda sig. De senaste årens värmeböljor över Europa beräknas – var och en – ha orsakat många tiotusentals människors död.

Även i Sverige räknar klimatforskarna att värmeböljorna kommer att bli vanligare och längre. Vi har man alltså mycket att vinna på att hålla nere inomhustemperaturen och att börja med en passiv lösning som solskydd, är alltid att fördra i ett hållbarhetsperspektiv.

 

Vi spenderar nästan all vår tid inomhus. Samtidigt vet vi att naturligt dagsljus är nödvändigt för att vi människor ska må bra. Utan tillräckligt med dagsljus sover vi sämre, har svårare med koncentrationen och vi blir lättare deprimerade. Det är också vetenskapligt bevisat att vi mår bättre om vi har utsikt i vår inomhusmiljö – helst mot något grönområde.

Solskydd handlar lika mycket om att släppa in och maximera ljus och bibehålla utsikten, som att skärma av. Till skillnad mot mer statiska avskärmningar, bidrar därför en bra solskyddsanläggning till hälsa och välbefinnande.

Enligt Folkhälsomyndigheten bör vi som samhälle ”tillgodose tillräckligt dagsljus i vanliga inomhusmiljöer såsom bostäder, vård- och omsorgsboenden samt skolor och förskolor”.

Att göra hållbara och hälsosamma val med dagsljus i tankarna vid nybyggen såväl som renoveringar, handlar alltså om att se över både tillgång på dagsljus och solskydd.

 

Kvalitet – långsiktighet och miljö

Att människor i vår del av världen köper och slänger produkter i ett galet tempo, är något vi kommer att behöva stå till svars för i framtiden. Vi måste när det gäller alla produkter vi köper, i högre grad prioritera kvalitet, livslängd, reparation och underhåll.

Detta gäller i högsta grad även solskydd: Massproducerade lagerprodukter kan förstås fungera tillfredställande och ibland kan kanske en lägre kvalitet accepteras pga. byggnadens beskaffenhet eller framtida planer för fastigheten.

Men finns krav på hållbarhet, livslängd, utseende och funktion måste man prioritera kvalitet.

Material

Många solskyddstillverkare använder återvunnen aluminium i sina produkter. Vidare finns idag en mängd olika miljövänliga och funktionella textilier. Viktigt är till exempel att väven färgas in med så lite spillvatten som möjligt. Infärgning av själva garnet/fibern istället för den färdiga väven är mer miljövänligt och ger dessutom väven betydligt bättre livslängd. Det finns även vävar som består av återvunnet material.

Underhåll

En bra markis kan hålla 20 år och mer. Och med ett dukbyte kan man leva ännu längre med sitt solskydd.

Att ta hand om och serva bilen eller värmepannan, för att de ska hålla i många år är naturligt. Detsamma bör gälla för främst utvändiga solskydd. Många solskyddsleverantörer kan erbjuda serviceavtal som förlänger livstiden och gör installationen mer hållbar i dubbel bemärkelse.

Leverantören

Solskydd är en s.k. sällanköpsvara. (Och så ska det vara; ju mer sällan vi köper något nytillverkat överhuvudtaget, desto bättre.) Ett solskydd av kvalitet är dessutom en förhållandevis stor investering. I ett hållbarhetsperspektiv är det därför grundläggande att göra rätt val. Därför är det viktigt att man har en leverantör med ett brett produktprogram, goda kunskaper och trygga finansiella omständigheter.

Här hittar du våra medlemmar.