Solskyddsförbundet är en organisation som drivs av sina medlemmar via styrelse, kongress, arbetsgrupper och förbundssekreterare.

 

Förbundssekreterare:
Margareta Bergetun / Svenska Solskyddsförbundet

Styrelse:
Ordförande: Mattias Klasson
Vice ordförande: Thomas Kock, Hunter Douglas Scandinavia AB

Ledamöter:

Frida Johansson, Dickson-Constant Nordiska AB
Claes Strandberg, KD Solskydd AB
Robie Eneroth, Eneroths Markiser AB
Jonas Malmquist, Miljöma AB
Susanne Pernefors, Luxaflex Scandinavia AB

Suppleanter:

Oscar Larsson, Fönsterdesign AB
Anders Åkerman, Björneröd Solskydd AB

Valberedning:

Ordförande: Rickard Harrysson, AH:s Group AB
Tomas Andersson, Draper Europe AB
Per Lindholm, Örebro Solskydd AB

Förbundets arbetsgrupper och dess ansvariga:

  • Ekonomi (Claes Strandberg)
  • Garanti & Serviceavtal (Robie Eneroth)
  • Medlem (Thomas Kock och Mattias Klasson)
  • Marknad & Kommunikation (Susanne Pernefors, Thomas Kock, Anders Åkerman, Frida Johansson)
  • Avtal (Anders Åkerman)
  • Utbildning (Jonas Malmquist)
  • Kongress (Mattias Klasson)
  • Forskning, normer och hållbarhet (Mattias Klasson, Tomas Andersson, Frida Johansson)