Solskyddsförbundet är en organisation som drivs av sina medlemmar via styrelse, kongress, arbetsgrupper och förbundssekreterare.

 

Förbundssekreterare:
Margareta Bergetun / Svenska Solskyddsförbundet

Styrelse:
Ordförande: Mattias Klasson
Vice ordförande: Thomas Kock, Hunter Douglas Scandinavia AB

Ledamöter:

Frida Johansson, Dickson-Constant Nordiska AB
Camilla Rydberg, Ikaros solskydd & markiser AB
Robie Eneroth, Eneroths Markiser AB
Jonas Malmquist, Miljöma AB
Susanne Pernefors, Luxaflex Scandinavia AB

Suppleanter:

Oscar Larsson, Fönsterdesign AB
Anders Åkerman, Björneröd Solskydd AB

Valberedning:

Ordförande: Rickard Harrysson, Riviera AB
Tomas Andersson, Draper Europe AB
Per Lindholm, Örebro Solskydd AB

Förbundets arbetsgrupper och dess ansvariga:

  • Ekonomi (Tomas Andersson)
  • Garanti & Serviceavtal (Robie Eneroth)
  • Medlem (Thomas Kock och Mattias Klasson)
  • Marknad (Susanne Pernefors, Frida Johansson)
  • Medlemsförmåner (Anders Åkerman, Per Lindholm, Robie Eneroth)
  • Utbildning (Jonas Malmquist)
  • Hållbarhet (Mattias Klasson, Tomas Andersson)