Vad är Svenska Solskyddsförbundet?

Svenska Solskyddsförbundet är en branschorganisation för företag verksamma som komponenttillverkare, grossister, producenter och detaljister inom solskyddsbranschen.
Förbundet är rikstäckande med ungefär 100 medlemmar från Skellefteå i norr till Malmö i söder.

Solskyddsförbundet vill både verka för medlemmarnas bästa och vara en aktiv samhällsaktör.
Vi vill främja en robust och juste bransch som levererar vackra, säkra och miljömässigt hållbara solavskärmningar för människors hälsa och komfort i vardagen.

Aktuellt på Solskyddsförbundet

Alla nyheter
18 jun

Vi vill se en lagom ljus framtid – Ny branschrapport ute nu

Läs vår nya branschrapport "En lagom ljus framtid"! I den visar vi att det finns en stor okunskap kring energieffektivisering och hälsa genom solavskärmning. Med rapporten vill vill sprida kunskap och ge konkreta förslag till politiken, såväl som kommuner, fastighetsägare och enskilda människor, om lösningar i ett förändrat klimat.
Läs mer
22 maj

ÄNTLIGEN – nya allmänna råd om inomhustemperatur

ÄNTLIGEN har vi uppdaterade allmänna råd om inomhustemperatur från Folkhälsomyndigheten! Med större fokus på höga temperaturer och klimatförändringar och dess effekt på människors hälsa., blir det enklare att kontrollera, verifiera och åtgärda problem när människor har det för varmt eller kallt inomhus.
Läs mer
09 apr

Avskärmning före luftkonditionering och uppvärmning – en princip för energieffektivitet

EUs energieffektiviseringsdirektiv säger att energieffektivitet ska behandlas som en energikälla i sig. Det innebär bland annat att energieffektivitetslösningar ska betraktas som förstahandsalternativ i samband med investeringsbeslut. Då behövs solavskärmning.
Läs mer
25 mar

Växjö Färg & Tapet Solskydd AB – Ny medlem i Svenska Solskyddsförbundet

Solavskärmning är mer aktuellt än någonsin, inte bara för att vårsolen äntligen tittar fram, utan även för att förståelsen kring sambanden mellan hälsa, energieffektivisering och solskyddsbranschen växer.
Läs mer

Forskning & Utveckling

En av Svenska Solskyddsförbundets hörnstenar är att stötta forskning och främja olika sorters utvecklingsarbete, vars resultat gynnar våra medlemmar och vår bransch.

Läs mer

Utbildning

Kunskap och utbildning är centrala delar av vår verksamhet. Vi utbildar först och främst våra medlemmar, för det gynnar i sin tur deras kunder som kan känna sig trygga med sitt val av leverantör eller samarbetspartner.

Läs mer

Nedladdningar

Vi har samlat mycket information och dokumentation genom åren. På vår sida med nedladdningar finner du allt från inköpsguider, barnsäkerhetsbroschyrer, energiberäkningsprogram och vår tidning Solskyddsaktuellt.

Läs mer