Inträdeskrav

Solskyddsförbundet ställer krav på oss medlemmar, för att kunderna kan ställa krav på oss.

Högt ställda krav är en självklarhet när man ska beställa solskyddsprodukter. Och det handlar inte enbart om produkten utan lika mycket om installationen, eventuellt framtida service, och inte minst leverantören –  solskyddsföretaget.

Nöjda kunder anlitar företag med ett brett produktprogram, utbildad och certifierad personal samt stor kunskap kring teknik, energi och säkerhet. Det har solskyddsförbundets medlemmar.

 

Här nedan kan du se de grundläggande kraven för medlemskap.

  • Företaget och dess representanter skall ha bred branscherfarenhet och kunskap om solskyddsbranschens aktuella produkter.
  • Företaget skall erbjuda konsument en helhetslösning som både omfattar leverans och montage av såld produkt om så önskas, elinstallationer omfattas inte.
  • Företaget och dess företrädare respektive ledningsgrupp och styrelse skall ha gott renommé och varit verksamma inom branschen och som företagare i minst tre (3) år. Företaget skall ha en årlig omsättning inom solskydd på minst trettio (30) basbelopp.
  • Företaget skall ha F-skattebevis.
  • Krav på ordnad ekonomi. Senaste bokslutet bifogas ansökningshandlingarna.
  • Krav SSF-Garanti. Garantiavtal får tidigast börja tecknas efter 6 månaders medlemskap. Garantin är endast giltig i de fall Garantiavtalet är påskrivet och insänt till Svenska Solskyddsförbundet samt att medlems- och serviceavgift är till fullo betald.

 

Medlemskap kan beviljas trots att ovanstående krav inte är uppfyllda om särskilda skäl föreligger. Skäl såsom geografiska förhållanden, dotterbolag, generationsskiften, fusioner, företagsöverlåtelser.

Undantag måste ske från vissa krav för komponenttillverkare, grossister samt vid entreprenadförsäljning.

 

Läs också om fördelarna med medlemskapet!