Solskydd – funktion i fokus

När solskydden i ett projekt ska specificeras, bör funktionen stå i centrum. Funktionskraven är avgörande för vilka solskydd som kan komma ifråga. Att ha klart för sig vad beställaren har för prioriteringar, är förutsättningen för att installationen blir tillfredsställande.

Läs vår guide nedan om vilka krav och önskemål man kan eller bör ställa.

Produktmatris

Vår produktmatris är en översikt av de vanligaste solskyddsprodukterna och hur de hanterar olika behov eller problem. Den syftar till att underlätta val av solskydd med fokus på funktion.

Några funktioner och prioriteringar kan vara:

 • Temperaturkontroll
 • Visuell komfort – mindre bländning och reflektioner
 • Mörkläggning
 • Energieffektivisering
 • Skugga
 • Utblick (att se ut genom fönstret i nedfällt läge)
 • Akustiska mervärden
 • Estetiska värden och hänsyn
 • Skydda känslig inredning från blekning och nedbrytning

Lagar & regler

Säkra installationer

Med dagens många olika fasader och moderna solskyddsanläggningar som kan vara stora och tunga, är det av viktigt att allt blir monterat på ett sätt som garanterar säkerhet såväl som funktion. Personal som innehar titeln Diplomerad Installatör utvändigt solskydd har gått en utbildning i Svenska Solskyddsförbundets regi som ger kunskap om bl.a. infästningsteknik och arbetsmiljö.

Läs mer om Solskyddsförbundets utbildningar här.

 

Barnsäkerhet

Förr var det vanligt att invändiga solskydd som t.ex. persienner manövrerades med åtkomliga linor, utan några som helst säkerhetsanordningar. Det har orsakat ett antal allvarliga tillbud med barn, och fortfarande kan man tyvärr hitta tvivelaktiga installationer som inte följer de senaste årens skärpta säkerhetskrav. Det finns många barnsäkra alternativ som t.ex. helt linfria och motoriserade solskydd. Chansa inte! Välj barnsäkert.

Läs om barnsäkerhet.

 

Säkerhet och CE märkning

Alla utvändiga solskydd och alla solskydd som är motoriserade ska vara CE-märkta. Nedanstående standarder gäller:

 • SS-EN 13561:2015 – Utvändiga solskydd och markiser – Funktions- och säkerhetskrav
 • SS-EN 13659:2015 Luckor och jalusier – Funktions- och säkerhetskrav
 • SS-EN 13120:2009+A1:2014 – Invändiga solskydd – funktions- och säkerhetskrav – OBS! Inkluderar kraven på barnsäkerhet för linförsedda invändiga solskydd vad gäller säkerhetsanordningar och hur de får installeras.

 

Mer information och möjlighet att köpa en standard finns på SIS, Svenska institutet för standarder – https://www.sis.se/

Klicka här för att se fler bilder