Behöver ditt projekt skydd mot solen?

Oavsett om du är arkitekt, byggare, fastighetsägare eller representerar en bostadsrättsförening finns mycket att vinna på att kunna kontrollera solinstrålningen. Och en passiv lösning som solskydd, är alltid att föredra ur klimatperspektiv.

Hållbarhet

Att göra medvetna val som lämnar så lite miljöavtryck som möjligt är självklart idag. Att investera i solskydd är i sig en klimatsmart handling, eftersom man därmed bidrar positivt till en byggnads energihushållning. Solskydd har alltså hållbarhet i sin kärna!

Läs mer

Anlita en expert

Att anlita ett företag med ett goda fackkunskaper, ett brett produktprogram och trygga finansiella omständigheter är av största vikt för att en solskyddsinstallation ska bli effektiv, funktionell och hållbar i längden. Välj klokt, ställ krav och anlita en expert.

Läs mer

Energi

Solskyddsanläggningar bidrar till energieffektivisering både vinter- och sommartid. För att förstå solskyddens bidrag till energibesparingar behöver man titta på en byggnads energibalans, d.v.s. inte bara hur mycket energi som förbrukas, utan även hur mycket som går till spillo och hur mycket som tillförs.

Läs mer