3 september

Vill du gå snabbt, gå ensam. Vill du gå långt, gör det tillsammans.

I vår serie av medlemsintervjuer har turen kommit till Johan Palmér, som är VD på Moogio International AB i Göteborg. Johan är också ansvarig för Moogios franchiseverksamhet som har funnits sedan 2006.

Men företaget startade egentligen redan på 50-talet, med Tvååkersmarkisen. Senare kom en sammanslagning med Persiennpågarna i Skåne, berättar Johan. Moogio som varumärke kom 2006 och idag finns ett 30-tal fristående Moogiobutiker.

Johan Palmer har till skillnad från många i vår bransch inte fötts in i den, utan har jobbat både med bilar och brandskydd.

Men idag brinner han för solskydd!

– Det bästa med branschen är att vi har produkter och lösningar som verkligen gör nytta och skapar skillnad, säger Johan. Vi ger våra kunder en bättre miljö i hemmet, arbetsplatsen, och offentliga miljöer. Och att behovet av solskydd finns hos alla, gör det verkligen intressant och spännande

 

Hållbarhetsaspekten är också viktig för Johan, och han jämför med sin ”gamla” bransch:

– Våra lösningar är ju klimatsmarta, och det gör att ju mer solskydd vi säljer desto bättre för miljön. Om jag jämför med bilar så är det omvänt; Ju fler bilar som säljs så skapas mer utsläpp och mer energianvändning.

 

Moogioföretagen är som sagt fristående, och alla är inte medlemmar i Solskyddsförbundet. Moogio International i  Göteborg gick dock med 2019, och vi undrar förstås vad som fick dem att gå med?

Det korta svaret blir då att han vill hjälpa till och vara med och utveckla den bransch han verkar i. Johan nämner också ordspråket som lyder ”Vill du gå snabbt, gå ensam. Vill du gå långt, gör det tillsammans”, och han fortsätter:

– Att samverka och samla all den fina kompetens som finns hos alla kollegor i branschen är viktigt för att säkerställa en hög nivå i vår bransch. Vi kan tillsammans vara med och påverka och utveckla lösningar som gör att våra slutkunder erbjuds bra och smarta lösningar för varje ändamål.

 

Den största fördelen med medlemskapet är att finns en bred kompetens med ett stort engagemang, tycker Johan, och pekar även på att det finns en vilja inom förbundet att utveckla allt från politiska beslut till att säkerställa seriositet hos alla medlemsföretag.

Johan Palmer menar att det är viktigt att alla aktörer i solskyddsbranschen skapar ett gemensamt gott renommé och är bättre än andra branscher, eftersom det ökar förtroendet och därmed investeringsviljan hos kunderna. På så sätt kan vi tillsammans öka omsättningen i vår bransch, säger han, och utvecklar resonemanget:

– Jag ser inte branschkollegorna som konkurrenter, utan tillsammans kan vi se till att vår bransch hamnar i solljuset framför pooler, gräsklippare och Mallorcaresor. Det är också den känslan jag får från de flesta medlemsföretagen jag pratat med. Det är en god känsla.

 

Om du skulle rekommendera en icke-medlem att gå med i förbundet, vad hade du då pekat ut som fördel till en branschkollega, frågar vi?

– Utbildning, svarar Johan Palmér, och möjligheten att ligga i framkant när det gäller nya rekommendationer, regler och lagar. Utbildningarna är en viktig kraft för att säkerställa kompetensen generellt, men det ger också möjlighet till ett brett nätverk och gemenskap mellan branschkollegor, där kompetensutbytet blir en naturlig del.

 

Avslutningsvis säger Johan Palmer, att sedan de gick med i förbundet har det hänt mycket bra, och han nämner kongressen och Solskyddsluncherna med bra föreläsningar. Han hade gärna sett att alla Moogios franchisetagare kunde vara med på dessa event, och är det något han önskar av förbundet framöver, så är det en anslutningsmodell för just franchisebolag.