8 mars

Solskyddsförbundet utbildar sina medlemmar

Så var vinterns intensiva utbildningsperiod för Svenska Solskyddsförbundet över för i år. Och vi är mycket glada och stolta över att ha haft många duktiga solskyddare i ”skolbänken” i år igen.

Tillsammans med Constructech har vi utbildat Diplomerade installatörer för utvändigt solskydd. Många som deltagit är redan erfarna installatörer och andra jobbar med sälj eller koordination, men alla gick från kursen med nya kunskaper och insikter om betydelsen av rätt infästningar i olika fasadtyper, beräkning av dimensionerade krafter, vindlaster och vindklasser, säkerhetstänk vid arbete på hög höjd och mycket mer.

Solskyddsförbundet och det europeiska solskyddsförbundet ES-SO också utbildat solskyddsexperter i energiberäkning (ESBO), byggnaders energibalans, fasadegenskaper, ljus och glas och hur olika solskyddslösningar bidrar till bättre inomhusklimat, hälsa, energihushållning och mindre miljöpåverkan.

Vår branschorganisation har 100 medlemmar, med sammanlagt ca 1300 personer i de olika företagen. Under de senaste åren har dessa medlemmar låtit utbilda ungefär 125 solskyddstekniker och många hundra har gått installatörsutbildningen nämnd ovan.

Att våra medlemsföretag satsar så hårt på kunskap och utbildning är vi mycket stolta över!

Det betyder att våra medlemmar kan möta kundernas krav på kvalitet och säkerhet.