11 december

Solskyddsförbundet ger oss tillgång till en fantastisk kunskapsbank

Växjö Markisfabrik har en historia som sträcker sig nästan 50 år tillbaka i tiden, och alltså finns lång erfarenhet och en stor kunskap om tillverkning och rådgivning inom solavskärmning.  Med tillverkning i egen fabrik och sömnadsavdelning, vänder man sig både till privatpersoner och företag som vill ha hjälp med att skapa ett behagligt ljus och en skön innetemperatur.

Lena Broström är ägare och VD på företaget sedan 2013. Vi frågar vad hon gillar mest med branschen hon verkar i, och det är omväxlingen svarar Lena.

– Solskydd kan ju verka smalt, men omväxlingen är stor och utvecklingen på senare år har varit både spännande och utmanande. Styrningen har förstås utvecklats mycket, men även designen. Vi ser ett ökat fokus på invändiga solskydd och att hjälpa våra kunder med just design och inredningstänk är roligt. Och även om branschen är förhållandevis liten, så är känslan att företagen mer är kollegor än hårda konkurrenter sinsemellan. Och det har Solskyddsförbundet bidragit till, tror jag.

 

Så länge Lena Broström minns har Växjö Markisfabrik varit medlemmar i Solskyddsförbundet. Ja, det är så länge att hon har glömt när de gick med, men någon gång på 80-talet var det, säger hon.

– Den största fördelen med förbundet är att man har tillgång till den kunskapsbank som medlemmarna gemensamt har byggt upp. Utbildningarna är förstås också viktiga, både för att de är nyttiga och kan användas i vår marknadsföring. Sen är det bra att förbundet kan driva frågor för branschen och medlemmarna i sammanhang som man som enskild företagare inte mäktar med.

 

Men det måste ju finnas utvecklingspotential för förbundet?

Lena berättar att de själva fick mycket hjälp när CE-märkningen på solskydd infördes, och att man nu står inför likartade utmaningar, nämligen hur man ska hantera alla produktcertifieringar, bedömningar och märkningar. Där skulle förbundet kunna göra en insats med lite vägledning.

Men annars säger Lena Broström att förbundet bör jobba på som det redan gör, och hon nämner avslutningsvis att det är bra att förbundet genom sitt medlemskap i den europeiska solskyddsorganisationen ES-SO också får in perspektiv utifrån Sveriges gränser.