7 september

Solskydden nödvändiga för den nödvändiga klimatanpassningen!

Att bromsa klimatförändringarna är förstås nödvändigt, men hur duktiga vi än blir så kommer resultaten inte över en natt.

 

Att klimatanpassa våra byggnader för att bättre stå emot värmeböljor, det kan däremot göras mer eller mindre omgående.

I detta inslag på Nyheterna på Tv4 pratar man om hur dåligt våra bostäder och byggnader står rustade inför hettan.

 

Bra jobbat av TV4 att ta upp byggreglerna!

För det är ju klart att vi måste ha krav på maximal solinstrålning! I ett möte med Boverket i våras, pratade vi just om detta.

Boverket har tillsammans med Energimyndigheten regeringens uppdrag att utreda om det finns behov av att komplettera byggreglerna med ett krav för solvärmelast. Och vi hoppas förstås att de drar samma slutsatser som vi.

 

Solavskärmning är en enkel och effektiv lösning på detta stora problem.

Vi säger inte att det är den enda lösningen, men det bör alltid vara den första lösningen man tittar på.

Läs mer här