10 augusti

Solskydd har hållbarhet i sin kärna

I en artikel i Aktuell Hållbarhet, menar den norska kapitalförvaltaren Philip Ripman, att han ser fel fokus i hållbarhetsarbetet i finansvärlden. Han tycker att man tittar för mycket på bolagens processer, och menar att man istället borde titta mer på, om bolagens kärnverksamhet bidrar positivt till att lösa de stora utmaningar som världen står inför.

Naturligtvis är det viktigt att alla företag har bra processer och mål som går ut på att göra dem mer hållbara. Men Philip Ripman pekar på en sida av miljöarbetet som är värd att lyftas fram tycker jag; Produkten!

Hur bidrar ett företags själva leverans, deras produkter och tjänster till ett mer hållbart samhälle?

I solskyddsbranschen är vi ganska dåliga på att slå oss på bröstet för hur våra produkter faktiskt bidrar till Sveriges och EU’s energi- och klimatmål.

Nästan 40% av EU’s energikonsumtion kommer från byggnader, men potentialen för besparing är stor. Och solskyddsbranschen hade kunnat vara med och bidra mycket mer!

Att som fastighetsägare investera i en solskyddsanläggning, är i sig en hållbar och klimatsmart handling, eftersom man därmed bidrar positivt till en byggnads energihushållning, och till brukarnas hälsa och välmående.

Komfortkyla används idag mer och mer, och det finns rapporter som visar att denna utveckling är nära nog utom kontroll. Även i Sverige ökar användandet (t.o.m. på vintern) och i takt med att vårt klimat blir varmare, gäller det att göra rätt; Man måste börja med de passiva åtgärderna.

Även på vintern bidrar en dynamisk solavskärmning till energihushållningen. Det handlar om att nyttja den värme som skapas av solen, så mycket det går och bara skärma av när det verkligen behövs. Ett invändigt solskydd som dras ner på natten eller då lokalen är tom, hindrar dessutom en betydande del av värmen att försvinna ut genom fönstren.

Tänker man dessutom kvalitet och underhåll när man handlar upp solskydd, har man en riktigt bra hållbarhetsprofil på sin investering.

Att tänka solskydd när man tänker energiprestanda, är inte minst viktigt när det kommer till de befintliga byggnaderna i våra städer, som har ett antal år på nacken.

EU-kommissionen kom i början på juni ut med en rekommendation till medlemsstaterna när det gäller modernisering av byggnader. Detta är en del i målet att minska energianvändningen med 32,5 procent genom bättre energieffektivitet. Man tydliggör i rekommendationen betydelsen av byggnadernas klimatskal när man ska optimera dess energiprestanda.

Dynamiska solskydd – både invändiga och utvändiga – bidrar positivt till en byggnads energibalans, genom att minska såväl värmeförluster som kylbehov, och dessutom tillåta värmetillskott. Sammantaget mindre energikonsumtionen under hela året.

Produkter med hållbarhet i sin kärna, alltså.