30 juni

Så kan solskydd hjälpa Sveriges kommuner skydda äldre vid värmeböljor

Värmeböljor slår hårt mot äldre och sjuka och väntas bli allt vanligare i framtiden. I Sverige bor ungefär 88 000 personer på äldre- eller korttidsboende, och deras hälsa är i hög grad beroende av drägliga inomhustemperaturer.


 

Centraleuropa drabbades i juni av en ovanligt kraftig och tidig värmebölja. Tidigare under våren rapporterades rekordhöga temperaturer i Indien, som plågade både människor och djur.

 

Värmeböljorna blir allt vanligare även i Sverige, till följd av klimatkrisen. De höga temperaturerna påverkar framför allt barn, sjuka och äldre som har mindre motståndskraft och ofta sämre möjligheter att skydda sig mot värmen.

 

De senaste årens värmeböljor i Europa beräknas var och en ha orsakat tiotusentals människors död. I Sverige är det klarlagt att upp mot 700 människor dog som en direkt följd av värmeböljan 2018, enligt Folkhälsomyndigheten. Eftersom klimatforskarna räknar med att värmeböljorna kommer att bli vanligare och längre, kan det vara livsavgörande att hålla nere inomhustemperaturerna hos äldre och sjuka.

 

I Sverige bor cirka 88 000 personer i någon form av äldre- eller korttidsboende. Deras hälsa är i hög grad beroende av hur kommuner och andra huvudmän agerar för att få ner inomhustemperaturerna.

 

Alltför ofta är den första lösning som föreslås aktiv kylning genom fler kylanläggningar. Men luftkonditionering är dyrt och bidrar till klimatkrisen, eftersom den förbrukar mycket energi. En passiv lösning – alltså en teknik som inte förbrukar energi – är alltid att föredra ur ett hållbarhetsperspektiv.

 

Ett exempel på en passiv lösning är utvändig solavskärmning, som kan minska värmeinstrålningen med upp till 90 procent och därmed sänka inomhustemperaturen rejält. En invändig avskärmning är inte lika effektiv, men hjälper också om den används på rätt sätt.

 

En utmaning med äldreboenden är att de ofta drivs i kommunal regi, men de boende betraktas som en vanlig hyresgäst. Lägenheterna är enskilda hem och ansvaret för att installera och manövrera invändiga solskydd vilar på den enskilda lägenhetsinnehavaren.

 

För att säkerställa ett jämlikt omhändertagande och en hälsosam inomhustemperatur som inte äventyrar de äldres hälsa vill vi uppmana alla Sveriges kommuner och huvudmän att ta större ansvar för klimatanpassning av äldre- och korttidsboenden genom att installera effektiv solavskärmning där den saknas.

 

Klimatkrisen innebär en hälsofara för många svenskar och kräver att vi hushållar med våra resurser. Solavskärmning är en enkel, effektiv och snabb lösning.