1 juli

Så kan solskydd göra byggbeståndet mer hållbart

Den nya certifieringen Miljöbyggnad iDrift siktar på att göra Sveriges befintliga byggnader mer hållbara. Solskydd kan spela en nyckelroll i den klimatsmarta vidareutvecklingen av det svenska byggbeståndet.

Hållbarhet och medvetenhet för olika miljömål är viktiga krav som ställs från många håll i samhället. Olika miljöcertifieringar har blivit en självklar del och en konkurrensfaktor inom den svenska bygg- och fastighetsbranschen. Branschen ansvarar för en ansenlig del av miljöpåverkan i Sverige. Samtidigt finns det mycket potential till miljönytta där nytänkande och förändringar snabbt kan få positiva effekter.

Mer solskydd, mindre miljöpåverkan

Det som är bestämmande här är vilka verktyg som används för att renovera och vidareutveckla byggnader till mer hållbarhet på lång sikt. Solskydd är ett sådant verktyg som kan effektivisera byggbeståndens energiförbrukning med miljömedvetna lösningar.
För att uppnå Sveriges miljömål lanserades i början av juni 2020 Miljöbyggnad iDrift som ett nytt certifieringssystem. Det nya systemet uppmuntrar fastighetsägare till en hållbar byggnadsförvaltning. Bakom certifieringen, som avser befintliga byggnader, står Sweden Green Building Councils (SGBC).

Höjt värde och hållbarhet

Målet är att arbeta både pågående och långsiktigt med miljöpåverkan av befintliga byggnader, kopplat till svenska lagkrav och miljömål. Samtidigt kan fastighetsägare höja värdet på sina objekt och lättare attrahera hyresgäster genom den kvalitetsstämpel en certifiering i Miljöbyggnad iDrift betyder. Certifieringen är möjlig att använda för alla fastighetsägare oavsett storlek, förvaltningsorganisation eller ägandetyp.

Det finns en rad kriterier som behöver uppfyllas innan en byggnad kan bli certifierad i Miljöbyggnad iDrift. Certifieringen görs genom ett poängsystem med baskrav kombinerat med valbara poäng. Hos en fastighet bedöms bland annat energi, inomhusmiljö, material, hantering av avfall, vattenanvändning samt åtgärder för god hälsa. Byggnadens drift och hur den förvaltas innefattas också i certifieringssystemet.

Göra miljöskillnad i tid och med solskydd

Som helhetslösning är fördelarna med väldesignat solskydd uppenbara, särskilt när det gäller att uppfylla iDrift-certifieringens krav vid renovering. Bortsett från ljusstyrning garanterar solskydd även en sparsam energiförbrukning, komfortablare inomhusmiljöer och hälsosamma interiörer. En noggrann planering av rätt solskydd säkerställer dessutom att solljuset utnyttjas oavsett säsong, dagsrytm eller geografiskt läge.
Certifieringen iDrift kommer att bli en bra möjlighet till att få en oberoende validering av sin byggnad. För fastighetsägare kan miljöcertifieringen även betyda långsiktigt ekonomisk vinst tack vare allmänt höjt värde när fastigheten uppfyller kraven. Kostnadseffektivt solskydd kan även här vara avgörande och till långsiktig nyttja för samhälle, miljö och ekonomi.

Det finns många olika klimatsmarta solskyddslösningar som kan anpassas individuellt efter behov för befintliga byggnader. För att bevara det svenska byggbeståndet för kommande generationer får vi inte missa chansen att renovera på ett hållbart och miljömedvetet sätt. Certifiering i Miljöbyggnad iDrift, i kombination med klimatsmarta solskyddslösningar, är ett värdefullt verktyg för att göra skillnad i tid.

Tillsammans kan vi jobba med det svenska byggbeståndet och göra dess framtid mer hållbar – med effektivt och miljömedvetet solskydd.