2 mars

Nya välförtjänta diplom till anställda på solskyddsföretag

Tillsammans med Constructech’s Fredrik Rundgren har Solskyddsförbundet precis avslutat kursen Diplomerad installatör för utvändigt solskydd. 

En härligt engagerad grupp var det, som fick sina välförtjänta diplom, efter två dagars utbildning.

Deltagarna fick lära sig betydelsen av rätt infästningar i olika fasadtyper, beräkning av dimensionerade krafter, vindlaster och vindklasser, säkerhetstänk vid arbete på hög höjd och mycket mer.

Flera av deltagarna var redan erfarna installatörer, medans andra var nya i branschen. Men alla fick med sig nya kunskaper och insikter.

Glädjande nog var flera av deltagarna inte i första hand själva installatörer, utan jobbade med sälj och koordination. Från förbundets sida vill vi gärna se att denna utveckling fortsätter, för det tjänar alla på.

Det handlar nämligen inte bara om att ha färdigheten att montera och välja rätt infästning, utan också om att redan på ett tidigt stadium ställa rätt frågor till kunden; Vad har du för typ av hus? Vad har ditt hus för fasad?  Hur ser det ut runt dina fönster? Brukar det blåsa mycket hos dig?

Om alla i en organisation har koll på de grundläggande förutsättningarna för en solskyddsinstallation blir  orderhanteringen bättre, felbeställningarna färre, montaget effektivare och kunden nöjdare.

Därför gratulerar vi nu Alkstrands Markiser, Björneröds Solskydd, Fönsterdesign, Markis.se, Miljöma, Moogio Lund/Lomma, Persiennkompaniet och Skånsk Fönstermiljö som alla har nydiplomerad kunnig personal.