24 november

Ny ordförande i Solskyddsförbundet

Den 19 november genomfördes Solskyddsförbundets kongress 2020, som i år var en helt digital tilldragelse.

Kongressen valde att utse Mattias Klasson till ny ordförande.
Detta innebär att förbundet inte bara får ett tillskott i form av Mattias som person och ”vanlig” ordförande, utan även ett rejält resurstillskott eftersom ordföranden kommer att verka i förbundet på halvtid.

Med dessa nya krafter är målet att vidareutveckla förbundet i snabb takt och generera värde för medlemmarna, branschen och dess kunder.

Nu har vi siktet inställt på att:

• Aktivera dialogen med myndigheter, byggsektor och samhällsbyggande sektor.
• Utveckla, utöka och digitalisera vår kommunikation, vår information och våra utbildningsinsatser, både internt och externt.
• Skapa en mer affärsmässig profil för förbundet, och främja goda affärer för både solskyddsföretagen och dess kunder.

Välkommen Mattias.

Nu kör vi!