4 april

Energieffektiva solskydd utan konflikt med dagsljus

Solskyddsförbundet och dess medlemmar följer med intresse det som händer när det gäller dagsljus inom arkitektur, byggande, fastighetsförvaltning och byggprodukter.

Vi gillar därför den uppmärksamhet som vår nya dagsljusstandard får just nu. Standarden kommer att underlätta arbetet när det gäller att titta på en byggnads dagsljustillgång. Syftet är förstås att optimera tillgången på dagsljus, eftersom vetenskapen är enig om att människor mår bra av det på många vis. Läs t.ex. dagsljusexpert Paul Rogers intervju Ljuskultur.

Men i jakten på kilowatt, uppkommer ibland en konflikt mellan dagsljus å ena sidan och energikrav och miljötänkande å den andra. Man kan se att det på vissa håll kompromissas med fönsterarea, eller så används glas med sämre ljusgenomsläpp till förmån för bättre isoleringsförmåga.

Vi vill istället hävda att dagsljus snarare är en förnybar energikälla. Inte nog med att det ger oss mer energi som individer. Under den kalla perioden kan solen dessutom ge oss gratis värme, om den får möjlighet. Mer dagsljus-LUX = Mindre kWh alltså.

Kopplingen till solskydd då? Jo, motsättningen mellan dagsljus och energieffektivitet, som ofta kommer i dagen när man ska välja typ och storlek på fönster och glaspartier, kan man i det närmaste eliminera med ett bra, rörligt solskydd.

Därför talar vi i solskyddsbranschen – paradoxalt nog – för att släppa in så mycket det bara går av solljus och värme.

Man måste bara vara noggrann med hur man beräknar energiåtgången och hitta rätt lösningar på hur man hanterar problem med övertemperaturer och bländning. Något som medlemmar i Solskyddsförbundet förstås är experter på.

I sammanhanget slår vi ett slag för SSF ESBO, ett simuleringsverktyg som snabbt och enkelt kan beräkna hur effektbehov och årliga energikostnader påverkas av solskydd. Klimatprodukter på både rums- och byggnadsnivå kan utvärderas, såväl som glas, solskydd och byggnadsmaterial.

ESBO finns gratis på vår hemsida om någon undrar!