12 maj

Bättre skydd för äldre vid värmeböljor

Vi tycker oss se att beredskapen och medvetenheten om värmeböljornas påverkan på våra sköraste medborgare verkar ha blivit bättre. Bra!

Folkhälsomyndigheten har bra informationsmaterial kring problem och åtgärder kring värmeböljor, som kan användas av både offentliga och privata aktörer. Och många kommuner har uppdaterat sina handlingsplaner och börjat agera.

Ett gott exempel finns i Köping.

Sassa Carlström som är äldreomsorgschef i Köping berättar om problemen de haft med värmen:

– Husen våra äldreboenden ligger i är ju gamla och gjordes om någon gång på 80-talet, så det fanns inget klimattänk med från början. Det blev väldigt varmt i de äldres lägenheter, även om vissa hade persienner och invändiga solskydd.

 

En utmaning var, att eftersom lägenheterna är de boendes egna hem, ligger ansvar på invändiga solskydd på den enskilda lägenhetsinnehavaren – precis som i en vanlig hyresrätt. Men klagomålen från boende och anhöriga kom till kommunen, säger Sassa.

 

– Nu har vi nyttjat det statliga stödet som finns till bostäder för äldre, för att sätta upp utvändiga solskydd på våra äldreboenden. Det har blivit en hit! Men det var en stor investering, så stimulanspaketet vad verkligen avgörande.

 

Thomas Anerönn på KAK Solskydd som är den firma som ansvarar för att skydda alla fönstren på äldreboendena, säger att kommunen gjorde ett bra val.

 

– Zipscreen är ju ett superbra solskydd som kan ta bort upp mot 95% av den instrålande värmen, de är vindtåliga och du ser ut genom väven, så det blir inte instängt.

 

Totalt kommer man monterat uppemot 600 zipscreens när allt är klart i Köping.

 

– Våra äldre vårdtagare i kommunen kommer få ett mycket bättre inomhusklimat, säger Thomas. Både personal och de boende är så tacksamma och positiva! Då blir ju jobbet extra givande förstås.

 

På Folkhälsomyndigheten arbetar man glädjande nog på att uppdatera de allmänna råden kring temperaturer inomhus. De nya råden kommer fokusera mer på värme än tidigare och även inkludera råd kring förbyggande åtgärder för att förhindra negativa hälsoeffekter av värme.

 

Och där kommer passiva lösningar som solskydd spela en stor roll!

I vår tidning Fokus Solskydd kan du läsa mer nyheter från oss.