Här kan du ladda ned foldern "Fråga oss - vi kan solavskärmning" 

  

 

 

      

 

Utbildning

 

Diplomerad Solskyddstekniker / Smart Solar Shading Expert

Svenska Solskyddsförbundet ordnar fortbildningsinsatser för att medlemsföretagen och deras personal ska ha enkel tillgång till och möjlighet att utnyttja de senaste forskningsrönen i sin verksamhet.

Utbildningen till diplomerad solskyddstekniker eller Smart Solar Shading Expert ges sedan 2019 tillsammans med ES-SO, det europeiska solskyddsförbundet.

Denna intensivkurs syftar till att ge deltagarna god kunskap i hur solavskärmning bidrar till ett bättre inneklimat, effektivare energihushållning,bättre ekonomi och till en positiv miljöpåverkan.  Efter fullgången utbildning har en diplomerad solskyddstekniker fullgoda förutsättningar att kunna erbjuda sina kunder kompletta solskyddslösningar. Inte minst ägare till och förvaltare av kommersiella fastigheter kan dra stor nytta av den diplomerade solskyddsteknikerns kunskaper för att minska kostnaderna för belysning, uppvärmning och komfortkyla.

Projektarbeten – Diplomerad Solskyddstekniker

HÄR>> hittar du projektarbeten från kursen till Diplomerad Solskyddstekniker. För att bli en godkänd Diplomerad Solskyddstekniker krävs förutom en godkänd skriftlig tentamen också ett godkänt projektarbete som lämnas in skriftligt. Projektarbetet görs antingen i samarbete mellan 2-4 kursdeltagare eller individuellt och ämnet för projektet hämtas från kursinnehållet.

Diplomerad Installatör - utvändigt solskydd 

Svenska Solskyddsförbundets anordnar utbildning i infästningsteknik och rekommendationer för utvändigt solskydd. Denna diplomerade utbildning är framtagen i samarbete med Constructech Sweden AB och erbjuds till medlemmar i Svenska Solskyddsförbundet. Kursen vänder sig till montörer men också till säljande personal.

Svenska Solskyddsförbundets arbetsgrupp har tillsammans med Constructech Sweden arbetat fram en påbyggnadsdel för Diplomerad Installatör - utvändigt solskydd. Den nya delen kallas för "Nivå 2" och den ursprungliga kursen kallas nu för "Nivå 1".

 

SSF ESBO Light introduktionskurs 

Svenska Solskyddsförbundet arrangerar för sina medlemmar en introduktionskurs i SSF ESBO Light.

Kursens syfte och mål är att ge dig en grundläggande kunskap i programmet samt de säljargument som hör till olika kundkategorier. G‐värden, temperaturer, energi besparing m.m.. Vi kommer att blanda teori med praktiska övningar för att lära känna programmet, tag därför med en dator med SSF ESBO Light installerat. SSF ESBO Light är gratis och laddas ned från www.solskyddsforbundet.se.

Säljutbildning för Solskyddare

Svenska Solskyddsförbundet bjuder regebundet  in säljare från medlemsföretagen till en eftermiddag med fokus på kundbemötande och hur man kan lyckas skapa bra lönsamhet i sin försäljning.

 

Nya Dataskyddsförordningen

- omställningen börjar nu

Svenska Solskyddsförbundets samarbetspartner EGA arrangerar kurser för den nya Dataskyddsförordningen som trädde ikraft 25 maj 2018. Ange i samband med bokning ditt medlemskap i Svenska Solskyddsförbundet så erhåller du  rabatt på kursavgiften.

Den 25 maj 2018 började den nya Dataskyddsförordningen att gälla. Den nya lagstiftningen är gemensam för hela EU och förkortas GDPR (General Data Protection Regulation). Under denna halvdagskurs går vi igenom vad den nya lagen innebär, och du får klarhet i vilka anpassningar som behövs i din verksamhet. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PUL) från 1998.

Kursmål 
Efter kursen förstår du grunderna i GDPR och vet hur man får behandla personuppgifter när den nya lagstiftningen börjar gälla. Du har fått checklistor och andra verktyg för att se till att din verksamhet uppfyller de krav som ställs i GDPR avseende bland annat dokumentation och datasystem.

Kursinnehåll
Vi går igenom grunderna i GDPR, och tittar på praktiska frågor kring hantering av sådan personuppgiftsbehandling i företag eller hos myndighet. 
•Förståelse för syftet med lagstiftningen
•Vem är ansvarig och hur får man behandla personuppgifter?
•Överföring av uppgifter till tredje land
•Vad har den registrerade personen för rättigheter?
•Vad händer om man bryter mot lagstiftningen?
•Krav på avtal med biträden
•Vad behöver man göra för att företaget ska anses uppfylla kraven i  GDPR?
•Hur ska vi gå tillväga?
•Vilken dokumentation behöver man hantera och ta fram?

Förkunskaper
Du behöver inte ha några förkunskaper om personuppgiftslagen eller den nya lagstiftningen.

Målgrupp
Du som hanterar personuppgifter, oavsett om det rör företagets anställda, kunder eller andra privatpersoner. Sälj- och marknadsavdelning, IT-avdelning, ekonomi, VD, ledning och personalavdelning. Alla berörs.

Bokning och kurstillfällen: http://www.ega.se/kurser/juridik/nya_dataskyddsforordningen

Utbildningsföretaget EGA erbjuder kurser inom entreprenadjuridik (grund- och fortsättningskurser), projekt och organisation, kvalitet, miljö och arbetsmiljö med mera. Företaget har lång erfarenhet av att hålla utbildningar åt entreprenörer, konsulter och beställare inom bygg- anläggnings- och fastighetssektorn. Kurserna hålls över hela landet och Svenska Solskyddsförbundets medlemmar har rabatt på EGA:s öppna kurser. Se kursutbud på www.ega.se, och information om rabatter och villkor Solskyddsförbundets Extranät.

 Tillbaka till Medlemsinfo