Ljus, design och energi

I Svenska solskyddsförbundet brinner vi för vackra, säkra och hållbara solavskärmningar för människors hälsa och komfort i vardagen.

usp icon

Hälsa och komfort

Sol, ljus och hälsa hör ihop! Och för att skapa hälsosamma och trivsamma inomhusmiljöer, behöver vi både släppa in och skärma av solen. Ett bra solskydd balanserar behovet av dagsljus och utblick med besvär i form av  bländning, reflexer och övertemperatur.

usp icon

Funktion och estetik

Funktionen måste vara i fokus när man väljer typ av solskydd. Man ska därför alltid börja med att prioritera behov, problem, krav och önskemål, så att man får rätt typ av produkt. Därefter kommer de angenäma valen av färg, form och design.

usp icon

Värme, kyla och miljö

40 procent av Sveriges energianvändning går till att värma upp och kyla ner fastigheter. Därför är det självklart att vi måste fokusera våra satsningar på energieffektivisering på detta område. Och ett effektivt solskydd kan göra stor skillnad, både på vintern och sommaren.

Solskyddsförbundet i korthet

Solskydd har hållbarhet i sin kärna, och därför ska Solskyddsförbundet både verka för medlemmarnas bästa och vara en aktiv samhällsaktör.
Vi vill främja en robust och juste bransch som levererar vackra, säkra och miljömässigt hållbara solavskärmningar för människors hälsa och komfort i vardagen.

Aktuellt på Solskyddsförbundet

Alla nyheter
18 jun

Vi vill se en lagom ljus framtid – Ny branschrapport ute nu

Läs vår nya branschrapport "En lagom ljus framtid"! I den visar vi att det finns en stor okunskap kring energieffektivisering och hälsa genom solavskärmning. Med rapporten vill vill sprida kunskap och ge konkreta förslag till politiken, såväl som kommuner, fastighetsägare och enskilda människor, om lösningar i ett förändrat klimat.
Läs mer
22 maj

ÄNTLIGEN – nya allmänna råd om inomhustemperatur

ÄNTLIGEN har vi uppdaterade allmänna råd om inomhustemperatur från Folkhälsomyndigheten! Med större fokus på höga temperaturer och klimatförändringar och dess effekt på människors hälsa., blir det enklare att kontrollera, verifiera och åtgärda problem när människor har det för varmt eller kallt inomhus.
Läs mer
09 apr

Avskärmning före luftkonditionering och uppvärmning – en princip för energieffektivitet

EUs energieffektiviseringsdirektiv säger att energieffektivitet ska behandlas som en energikälla i sig. Det innebär bland annat att energieffektivitetslösningar ska betraktas som förstahandsalternativ i samband med investeringsbeslut. Då behövs solavskärmning.
Läs mer
25 mar

Växjö Färg & Tapet Solskydd AB – Ny medlem i Svenska Solskyddsförbundet

Solavskärmning är mer aktuellt än någonsin, inte bara för att vårsolen äntligen tittar fram, utan även för att förståelsen kring sambanden mellan hälsa, energieffektivisering och solskyddsbranschen växer.
Läs mer