12 maj

Solskydd: Vår bransch är både större och mer proffsig än vad många tror

Pertti Pesonen jobbar med solskydd

Pertti Pesonen har varit länge branschen.

Sedan ett år är han VD för företaget BAT Scandinavia, som levererar solskyddskomponenter till hela den nordiska marknaden. Företaget som har sitt moderbolag i Italien, ligger i Kungsbacka, där det bland annat finns en strategiskt placerad tillverkning av markisrör.

Pertti Pesonen vill gärna lyfta fram vår bransch som både större och mer proffsig än vad många tror.

– Jag hamnade i solskyddsbranschen för 22 år sedan, av en ren slump. Och trots att jag varit med länge träffar jag dagligen branschkollegor med mer erfarenhet, för det är många som föds in i branschen, berättar Pertti.

– Därför är vi ju många som verkligen är specialister på vårt område. Och eftersom vi säljer en ”trevlig” produkt, både gällande utseende, livslängd och med funktioner som löser problem, blir många också kvar i branschen.

 

Han menar samtidigt att branschens utveckling har varit enorm.

– För det första är vår bransch till största delen oerhört professionell nu, och så var inte alltid fallet förr. Sen har antalet lösningar blivit fler och kvalitén på produkterna är också bättre. Dessutom har vi haft ett antal aktörer, som t.ex. Solskyddsförbundet, som har drivit på kunnandet och utvecklat program så att kunderna kan få relativt säkra besked om solskyddets prestanda, redan innan det är på plats.

 

BAT Scandinavia gick med i Solskyddsförbundet så fort det var möjligt, efter att man bildat svenskt bolag. Vad tycker du är de största fördelarna att vara med i förbundet, undrar vi?

– Som grossist är det en del du inte kan utnyttja, som garantier till exempel. Så det viktigaste skälet för mig att vara med är att ha ett starkt förbund som driver utvecklingen framåt för branschen, påverkar och samverkar med andra externa aktörer och höjer kompetensnivån hos medlemmarna genom utbildningar.

 

Pertti lyfter speciellt fram kongresserna.

-Där lär man känna branschkollegor i olika led under trevliga former, och får många bra föreläsningar som inspirerar till både personlig- och företagsutveckling

 

Om du skulle rekommendera en icke-medlem att gå med i förbundet, vad hade du då pekat ut fördel till en branschkollega?

-En som jobbar mot slutkund har stor samlad nytta med garantier, avtal och anpassade försäkringar. Men den största nyttan ligger nog internt med utbildningarna, både för existerande personal och speciellt för nyrekryterad personal som snabbt får en helhetsbild av branschen.

 

Vi ber Pertti Pesonen att fundera över branschens framtid och han säger, att när det gäller konsumentsidan så är solskydd en väletablerad produkt sedan 60-talet och han är säker på att mängden nya produkter och lösningar kommer att hålla marknaden stabil.

– När det gäller den offentliga sidan är utmaningarna större. Det gäller att beställare tidigt uppmärksammar behovet av solskydd i ny- och ombyggnad och är beredda att satsa på bra lösningar trots kostnadspressen.

 

Han menar också att byggsverige skulle tjäna på att ta tillvara det solskyddsbranschen har att erbjuda.

– Men då måste man involvera både specifika kunniga konsulter och företrädare för solskyddsbranschen mycket tidigare i projekten, säger Pertti Pesonen och avslutar:

– Det är alla aspekter sammantaget som ger en bra lösning; Arkitektens vision, val av glas och solskydd måste vägas mot vilken maxtemperatur som bör tillåtas, bländningsrisker och behovet