22 april

Nytt nummer av Fokus Solskydd!

Äntligen är den här!

 

Det nya numret av solskyddsbranschens egen digitala tidning som riktar sig till dem som vill optimera fönstermiljön i sina projekt – vilket verkligen är en klimatsmart handling.

 

För i ett hållbart samhällsbyggande måste vi kontrollera vårt stora energibehov.

Det handlar om förändringar i hur vi transporterar oss själva och våra varor, hur och vad vi konsumerar. Och förstås: Hur vi bygger och bor.

Och en optimerad fönstermiljö med passiva lösningar – som solavskärmning, är en viktig komponent för framtiden.

Men det handlar inte bara om energi.

En dräglig innemiljö genom klok optimering av solens energi, är starkt kopplat till hälsa, välmående och produktivitet.

I flera artiklar av vår nya nummer Fokus Solskydd kan du läsa om dessa samband, och mycket mer!

 

LÄS DEN HÄR!