8 januari

Dynamiska solskydd + dynamisk belysning = sant

En intressant artikel i senaste numret av tidskriften Ljuskultur, handlar om belysning i skolan. Artikelförfattarna Ellen Kathrine Hansen, Lektor vid Alborgs Universitet och Merete Madsen, Arkitekt och ljusdesigner på Sweco Danmark, skriver om ett forskningsprojekt i en förortsskola utanför Köpenhamn, där man jobbat med dynamisk belysning som pedagogiskt verktyg i undervisningen.

Det danska projektet visar på fördelarna med att ge att lärarna möjlighet att variera ljuset beroende på olika undervisningssituationer med hjälp av olika bestämda ljusscenarier.

Extra intressant för oss som dagligen jobbar med att optimera dagsljus genom att släppa in och skärma av solen, är att man faktiskt började projektet med att byta fönster för att få in så mycket ljus som möjligt;

”Belysningen i klassrummen utgår från dagsljuset. Fönstren var tvungna att bytas ut till nya med klart glas och hög ljustransmittans. (min betoning) Dessutom utrustades vissa klassrum med utvändigt solskydd där dagsljusanalyser visade att detta var nödvändigt under skoltid”.

Detta ligger helt i linje med det solskyddsbranschen brinner för och predikar:

Man behöver INTE avstå klart glas och härligt stora fönsterytor för att få en behaglig, hälsosam och energieffektiv inomhusmiljö. Ett dynamiskt, smart solskydd handlar om att skärma av solen när det är nödvändigt, men också att SLÄPPA IN så mycket dagsljus som möjligt.

Vill du veta mer om ljus och solskydd kontakta någon våra duktiga medlemmar som lever och andas ljus och solavskärmning varje dag