9 juni

Är svenska byggnader redo för nästa värmebölja?

Det europeiska solskyddsförbundet ES-SO undrar i sin senaste pressrelease om våra byggnader i Europa verkligen är redo för kommande värmeböljor. Har europeiska hus möjlighet att skydda sina invånare från överhettning, frågar man sig. Och om de är redo, på vilket sätt har man kommit dit? Har vi förberett oss för värmeböljornas konsekvenser på ett kostnads- och energieffektivt sätt?

Vi vet att det finns klara samband mellan invändiga temperaturer och människors prestationsförmåga. Det är också väl känt att hälsa och välbefinnande påverkas efter några dagar med intensiv värme. Speciellt påverkas barn, sjuka och äldre som har mindre motståndskraft och sämre möjligheter att skydda sig. Därför är det viktigt att veta hur man ska skydda sig.

Det är snart två år sedan vi i Sverige hade vår senaste kraftiga värmebölja, då skolor och andra verksamheter tvingades stänga och våra äldreboenden hade stora problem med värmen. Många gånger blev den snabba lösningen då, mer aktiv kyla och fler kylanläggningar.

Sedan dess har nog många utanför solskyddsbranschen  lärt sig en del om hur man ska skydda byggnader och dess invånare under en värmebölja, men vi ser också att utvecklingen går lite för långsamt.

Vi vet att värmeböljorna och extremtemperaturerna kommer att bli fler och pågå längre i framtiden. Är det svenska byggnadsbeståndet verkligen redo för en sådan utveckling? Eller kommer vi att bli tagna på sängen, så som vi blev sommaren 2018?

ES-SO jobbar på Europanivå för att smarta solskydd ska bli en vital och självklar del av EUs lösningar för att uppnå sina energi och miljömål.

I Sverige har vi en bit kvar innan solskydd spelar den självklara första-fiolen när vi bekämpar problem med överhettning. Men Solskyddsförbundet och dess medlemmar jobbar intensivt för sprida kunskapen om hur solavskärmning är en grundförutsättning för att skydda våra byggnader och dess invånare under nästa värmebölja.

Kontakta någon av våra medlemmar innan det blir för varmt!