Bli medlem i Svenska Solskyddsförbundet

För att bli medlem i Svenska Solskyddsförbundet måste man uppfylla våra inträdeskrav som du kan se här.

Läs gärna också våra stadgar.

 

Ansökan sker skriftligt på förbundets blankett och ska inkludera registreringsbevis.

Ansökningar granskas och godkänns löpande av förbundets arbetsgrupp och/eller styrelse.

 

Är du intresserad av att bli medlem, hör av dig till kansliet via mail  (info@solskyddsforbundet.se)  eller telefon 031-13 58 66.