Ladda ner

Solskyddsaktuellt 

 Solskyddsaktuellt 2018 

 Solskyddsaktuellt 2017 

 Solskyddsaktuellt 2016

 Solskyddsaktuellt 2015

 Solskyddsaktuellt 2013

 Solskyddsaktuellt 2011

 Solskyddsaktuellt 2009

 Solskyddsaktuellt 2008

Presskit

 Solavskärmning för arkitekter, byggentreprenörer och byggherrar 

 Solavskärmning för fastighetsförvaltare

 Solavskärmning för villaägare

 Vad är solavskärmning?

 Vad är Svenska Solskyddsförbundet?

 Varför Diplomerad Solskyddstekniker?

Barnsäkert!
Vad ska du tänka på när du vill försäkra dig om att dina invändiga solskydd är barnsäkra?

 Barnsäkert! Säkra installationer av solskydd. Nya regler från 4 september 2014

Att beställa solskydd,

Råd och hjälp till företag, organisationer och föreningar vid större köp och uppköp av solskydd

 

Garantivillkor
Solskyddsförbundets garantivillkor för konsument. 

 Garantivillkor

Riktlinjer för bedömning av konfektionerade markisvävar
Dessa riktlinjer berör markisvävarnas speciella egenskaper. Riktlinjerna är avsedda att ligga till grund för rådgivningen i fackbutiker, för bedömning av kvalitet och tekniska begränsningar samt för att kunna tjäna som underlag för information till den som ska använda en solskyddsanläggning. Riktlinjerna är även avsedda som ett stöd för fackmannen vid bedömning av och upplysning kring begränsningar i vävnadsteknik, konfektionering och användning av markisdukar. Syftet är att de därigenom ska bidra till att undvika tvister och meningsskiljaktigheter.

  Riktlinjer markisvävar

Solskydd - handböcker och rapporter

 Global lighting performance (ESTIA, Schweiz)

 Att planera, beställa och installera solavskärmning på lokalbyggnader  (Anders Hall, SSF & ES-SO)

 Solar shading for low energy buildings (ES-SO, European Solar-Shading Organization)

 Solavskärmning och dagsljuslänkning (Helena Bülow-Hübe)

 Möjligheter med kontorsbyggnader i glas i Norden (Åke Blomsterberg)

 Solar shading is essential for low energy buildings (ES-SO position paper)

 Solavskärmning en förutsättning för lågenergihus (ES-SO position paper, svensk kortversion)

LCC (Life Cycle Cost) 
Ett kalkylark i Excel för att enkelt och snabbt kunna göra en livscykelkostnadsanalys, LCC, för solskydd.

 LCC Solskydd v1.3