Handbok om solavskärmning

Här kan du beställa ditt/dina exemplar av Rehva Handbok nr 12: "Solavskärmning - Hur man integrerar solavskärmning i energimässigt hållbara byggnader"

Priser:
Ordinarie pris: 485:-/st
10 – 25 st: 300:-/st
>25 st: 200:-/st
Skolor/universitet: 100:-/st
Moms och frakt tillkommer på ovanstående priser.

Mejla din beställning till info@solskyddsforbundet.se
Ange antal, leveransadress och fakturaadress i beställningen.

 Pressrelease för nedladdning

Solen till nytta och vinning
Praktisk guidebok i solskydd äntligen i svensk översättning

Kostnaderna är små, energivinsterna omedelbara och förbättringarna i komforten uppenbara, ändå är det sällan som solavskärmningssystem effektivt integreras med andra komfortsystem som värme, ventilation och luftkonditionering när byggnader projekteras eller renoveras. Nu finns en pedagogisk guidebok, ”Hur man integrerar solavskärmning i
energimässigt hållbara byggnader”, som kan hjälpa till att råda bot på denna brist. Boken, som ursprungligen kom till genom ett samarbetsprojekt mellan de europeiska branschförbunden ES-SO och REHVA, har översatts till svenska och ges ut av Svenska Solskyddsförbundet. Den ger en grundläggande introduktion i solinstrålningens fysik, en inblick i de olika egenskaperna hos fönsterglas och hur dessa faktorer påverkar energibalansen i fastigheter med eller utan solavskärmningssystem. Bokens huvudsakliga fokus ligger på solskyddets betydelse för fastighetens energikonsumtion med avseende på såväl kylning och uppvärmning som belysning. Men här finns även praktisk vägledning för den som ska välja och installera system för solavskärmning. Dessutom ägnas underhåll och service av installationer särskild uppmärksamhet, eftersom detta är en ofta förbisedd del av fastighetsskötseln.