Projektarbeten – Diplomerad Solskyddstekniker

Nedan hittar du projektarbeten från kursen till Diplomerad Solskyddstekniker. För att bli en godkänd Diplomerad Solskyddstekniker krävs förutom en godkänd skriftlig tentamen också ett godkänt projektarbete som lämnas in skriftligt. Projektarbetet görs antingen i samarbete mellan 2-4 kursdeltagare eller individuellt och ämnet för projektet hämtas från kursinnehållet. 

 Fuktmotståndiga Ytterväggar i lättbetong ”Hur påverkar det solskyddsmontage?”av Stefan Platakidis (NiBo Solskydd)

"Ätrahemmets behov av solskydd - En jämförelse med hjälp av ESBO" av Anna Karlsson (Persiennkompaniet) och Martin Johnsson (Anderssons Markis)

 Temperatursänkning med hjälp av solskydd av Anders Almén (Gustafsson Markiser AB)

 "Solavskärmning, förskolan Kastanjen. Invändigt?" av Anders Nyborg och Tobias Olsson (CG Lindh)

 Dagsljusets betydelse för inneklimatet av Anders Abrahamsson och Johan Lindh (Lindhs Rollpersienner och Markiser) samt Andreas Berntzon (fd Persiennkompaniet).

 "Kondens - I kombination med invändig solavskärmning" av Andreas Tibring, Dan Tibring (Tibrings Markis & Persienn) & Linus Holmqvist (PG:s Persienn & Markisservice)

 "Säljstödsdokument - Parametrar och frågeställningar att ta hänsyn till vid försäljning av solskyddslösning" av Annika Ström, Per Lindholm och Hans Karlsson, Örebro Solskydd

 "Sälja Solskydd till fastighetsägare - Välja rätt solskydd" av Sebastian Ternström, Draper Europe

 Tema - Screenduk av Jan Magne Strømnes (Alfa Solskjerming), Sindre Rovik (Sandnes Markise) och Nils Håkon Lintho (Hilmar Hammerhei) 

 Solskyddets möjliga energipåverkan av Ronny Anzelius, Jonas Werder, Peter Hjortskull & Jan Karlsson (Persiennexperten)

 Praktisk användning av Parasol & LCC-kalkyl - Påvisande av ekonomiska & miljömässiga vinster vid solskyddsinvestering av Christian Westberg & Jim Eriksson (Svenska Lamella V-Persienn & Markis)

 Inneklimatets påverkan gällande produktivitet och lönsamhet av Anders Lindgren (Primetex)

 Dynamiska solskydd - ett idédokument avseende framtida krav på dynamiska solskyddssystem av Björn Holm (Wallners Persienn & Markis) och Jesper Norman (Maksan Magnetic Blinds)

 Invändigt solskydd och dess energipåverkan av Mikael Pålsson (Markiscentrum i Båstad) och Bo Lennerhov (Hammerglass)

 Jämförelse utvändigt och invändigt solskydd – en fallstudie av Andreas Ivansson, Magnus Söderström (Bryma Industrier) och Per Holgersson (Ludvig Svensson)

 Infästningens betydelse - en undersökning av faktorer som påverkar infästningen av terrassmarkiser i trä av Anders Lindén (Perstorps Persienn) och Kalle Mårtensson (MP Solskydd)

 Förebyggande byggnadstekniska infästningslösningar av Peter Vessby (Västeviks Markis & Persienn), Johnny Peterson (NiBo Solskydd) och Erik Thapper.

 Glasklart?Fallstudie av HFABs ombyggnad av huvudkontor i Halmstad av Peter Cajliden (Tvååkersmarkisen),   Rickard Bengtsson (Draper Europe) och Joakim Björnek (Draper Europe)

 Invändigt solskydd – egenskaper & barnsäkerhet av Sari Kinisjärvi (Hasta), Tobias Grahn Ergérus (Rikspersienn) & Jimmy Ramlöv (AH:s Group)

 SÄLJSTÖDSDOKUMENT - utvändig solavskärmning av Ola Ivelid och Hanne Söderberg (Joli Interiör)

 Att välja utvändigt solskydd till fönster av Daniel Bohlin och Christer Samuelsson (Hunter Douglas Scandinavia)

 Energibalans av Pär Nickels, Göran Pedersen, Per Esjbörnsson och Kenneth Strömberg (Persiennexperten)

 202020 - Solskyddets möjligheter för klimatmålen och vice versa av Lenny Tunedal (Haga Solskydd), Robert Eriksson (Primetex Stockholm) och Stephan Widholm (Persiennkompaniet)

 En jämförelse mellan installation av fallarmsmarkis respektive vertikal screen av Jörgen Oinonen (Solskyddsspecialisten i Karlskoga), Emil Gustavsson (Alusol) och Mikael Wallin (Perstorps Persienn)

 Ljus & Miljö På Arbetsplatsen av Anders Härstedt, Lars-Olof Karlsson och Per Ekström (Persiennexperten)

 Utvändigt solskydd för ett förbättrat inneklimat av Peter Lindman, Daniel Larsson och Mikael Niklasson (Markis & Persiennfabriken Sverige)

 Inneklimat och termisk komfort av Patrik Gustafsson (PG:s Persienn & Markisservice), Peter Assarsson (CG Lindh) & Eva-Lena Andrén (CG Lindh)

 Innovativ produkt av Thomas Anerönn och Brian Udrup (Sun Off Stockholm)

 Ekonomiska argument för solskydd av Pertti Pesonen (Lunex), Carina Orvehall och Anders Berkander (Thoréns Markis & Persienn) 
 Köpa Solskydd?  av Carina Calner (Riviera) och Hansi de Michiel (Tvååkersmarkisen)
 Energy efficent sun blinds av Jeffrey Pritchard (Solflex)
 Infästningsteknik i revetering/puts  av Daniel Edberg och Jimmy Johansson (Växjö Markisfabrik)
 Ljusets påverkan av Lotta Malmquist (Miljöma), Kenneth Vänn (Sidsjö Persienn & Markis) och Kjell-Ove Gustafsson (Luxaflex)
 Solljusets påverkan i arbetslivet av Tony Olsson och Tommy Sörgren (Erco Systems)
Infästningsteknik i putsfasad av Patrik Mellin (Niklassons Markiser), Mikael Skog (City Kej Produkter) och Joakim Stridh
 Solskyddets betydelse för komfort och trivsel av Magdalena Andersson (Dickson Constant), Bengt Ivarsson och Daniel Alm (Hallands Markis & Persienn)
 Passivhus med och utan solskydd av Robert Gregebo (Karlstad Solskydd) och Risto Hentilä (KD Solskydd)
 Ljus och komfort av Peter Uttke (Ljus & comfort i Åhus) och Calle Olsson (o.p. sunsystem)

 Infästningsteknik i putsfasad av Patrik Mellin (Niklassons Markiser), Mikael Skog (City Kej Produkter) och Joakim Stridh
 Markfukt av Nikolaos Platakidis (NiBo Solskydd), Robin Harrysson (AH:s Group), Gert Nilsson och Johan Lager (MeMa Markiser)
 Ritteknik av Mikael Nylund (Fönsterdesign), Kenneth Ståhl (Turnils Europe), Thomas Kock (AMA Design) och Fredrik Åström (Lagun Markis & Persienn) 

Tillbaka till Utbildning