Fler nyheter

Nyhetsarkiv

Nyheter


ES-SO anordnade välbesökt seminarium på CLIMA 2013

Den 16-19 juni höll den europeiska vvs-organisationen REHVA sin internationella kongress CLIMA 2013. Kongressen anordnades i Prag och ES-SO var inbjudna och höll i ett seminarium som behandlade solskyddslösningar för komfort och energieffektivitet i byggnader. Seminariet var välbesökt och under 1 ½ timme hölls tre föreläsningar och åhörarna fick chans till öppen diskussion i ämnet . Vår svenske representant Anders Hall var en av föreläsarna och hans föredrag belyste ett verkligt fall där solskyddslösningen bidragit till att byggnadens energiförbrukning blev 30% lägre än målet. Några reflektioner kring diskussionerna på seminariet från Anders är att det finns ett stort intresse och behov från vvs-branschen att lära sig mer om solskydd. I sammanhanget är det värt att notera att REHVAs solskyddshandbok är den bäst säljande bland deras handböcker.

Katharina Wallrap från Warema var en av föreläsarna från ES-SO